Podium

Ethiek van praktijkgericht onderzoek

Eveline Wouters, lector Health Innovations and Technology, is  tevens  voorzitter van de Commissie Ethiek van Onderzoek van het domein Mens en maatschappij. De commissie adviseert onderzoekers, begeleiders/docenten (en hun studenten) en overige medewerkers van het betrokken domein binnen Fontys, over de ethische aspecten van de door hen ingediende onderzoeksvoorstellen. De commissie heeft het initiatief genomen tot het boek ‘Ethiek van praktijkgericht onderzoek; zonder ethiek is het al moeilijk genoeg’. Het boek biedt onderzoekers in de praktijk, en met name begeleiders van onderzoek in de praktijk in het hbo en daarbuiten, een handreiking om ethische dilemma’s waar te nemen en bespreekbaar te maken. Aan de hand van verschillende fases van het onderzoek (vanaf het eerste idee tot en met de rapportage), worden diverse dilemma’s besproken. Voor iedere fase geldt: welke ethische vragen kunnen we ons in deze onderzoeksfase stellen, op welke ethische vragen stuiten we in deze onderzoeksfase?’

Eveline Wouters overhandigde het eerste exemplaar aan Nienke Meijer, voorzitter van het Bestuur van Fontys Hogescholen.